Privatlivspolitik

Velkommen til DataFairs privatlivspolitik.

På denne side kan du læse, hvilke personoplysninger DataFair indsamler, hvilket formål vi bruger dem til, og hvordan vi beskytter dine personoplysninger.

Dataansvarlig

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er:

DataFair ApS
CVR nr. 39988860
Paradisæblevej 4
2500 Valby
Danmark

E-mail: contact@datafair.org

Sådan kontakter du os

Vi har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (en ”DPO”), der har ansvaret for at sikre, at vi overholder reglerne om beskyttelse af personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores politik om behandling og beskyttelse af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver ved at sende en e-mail til contact@datafair.org.


Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er informationer om dig, som direkte eller indirekte gør, at vi kan identificere dig. Det kan f.eks. være dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, stilling, CPR-nummer, uddannelse, lønforhold mv.


Hvilke oplysninger indsamler vi?

DataFair indsamler kun personoplysninger til specifikke og saglige formål.

Dette sker for eksempel, hvis du som kunde sender dine kontaktoplysninger til en af vores medarbejdere, som efterfølgende registrerer dine personoplysninger i vores CRM-register eller i andre systemer, der har til formål at opbevare kontaktoplysninger. Det sker også i de tilfælde, hvor du eksempelvis sender en ansøgning til en stilling i DataFair.

Indsamling af cookies, se afsnit om cookies

Datasikkerhed og dataintegritet

Sikkerhed, integritet og fortrolighed omkring personoplysninger er yderst vigtigt for os. Vi bruger derfor tekniske, administrative og fysiske sikkerhedsforanstaltninger til at sikre beskyttelse af personoplysninger mod uautoriseret adgang, anvendelse, ændring og offentliggørelse. Når vi behandler personoplysninger som for eksempel CPR-nummer og adresse ved udbetaling af løn til medarbejdere, anvender vi krypteringsteknologi i forbindelse med overførslen.

Hvis vi oplever et brud på datasikkerheden, kontakter vi de personer, hvis oplysninger er i fare for at blive set af nogen, som ikke har ret til det. Vi anmelder også sikkerhedsbruddet til Datatilsynet, hvis der er krav herom.


Dine rettigheder, når vi har lagret personoplysninger om dig

Ifølge databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Se venligst vores kontaktoplysninger ovenfor.

Dine rettigheder er følgende:

• Du har ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
• Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet (berigtigelse)
• Du har i visse tilfælde ret til at få slettet dine oplysninger
• Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
• Du har ret til at sige nej til at vi behandlinger dine personoplysninger
• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som vi har om dig, i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring (dataportabilitet)
• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagekaldelsen af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger, der er foretaget, inden du trak dit samtykke tilbage. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, skal du kontakte os
• Du har ret til at gøre indsigelse mod automatisk behandling af oplysninger, herunder profilering. Du har også ret til, at en computer ikke direkte skal foretage beslutninger om dig
• Du har ret til at klage og kan klage over følgende:
1 Hvis du er utilfreds med den måde, som vi har behandlet dine personoplysninger på
2 Hvis du er utilfreds med måden, hvorpå vi har håndteret din anmodning om dataindsigt
3 Hvis du er utilfreds med måden, hvorpå vi har håndteret din klage
4 Hvis du vil gøre indsigelse mod enhver beslutning, der er foretaget efter din klage.  

Da vi tager beskyttelse af personoplysninger meget alvorligt, vil vi sætte stor pris på, hvis du kontakter os og oplyser om din klage. Det giver os mulighed for at rette eventuelle fejl hurtigst muligt.

Du har også altid ret til at klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan læse nærmere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Ændringer i privatlivspolitikken

DataFair forbeholder sig ret til at ændre i vores privatlivspolitik i det omfang, der sker væsentlige ændringer i lovgivningen, hvis der opstår nye tekniske løsninger eller forbedrede funktioner eller i det omfang, der sker ændring af vores hjemmeside.

Cookies